P3M3 Metodika

P3M3 v nejnovější verzi umožňuje analyzovat mnohem větší hloubku efektivity projektů, programů a portfolia (PPM) To přináší i schopnost diagnostikovat problémy PPM a poskytovat přesnější přehled o organizaci. P3M3 model umožňuje manažerům a koncovým uživatelům jasně identifikovat dobré a špatné aspekty jejich portfolia, řízení programů a projektů a zároveň ukáže, co je zapotřebí ke zlepšení výkonnosti a dosažení výsledků.

  P3M3 Metodika

  Co je to P3M3

  Portfolio, Programme, and Project Management Maturity Model (P3M3) je klíčový standard mezi modely pro posuzování vyspělosti

  P3M3 poskytuje ucelený rámec pro měření vyspělosti projektového, programového a portfola managementu organizace. Tuto metodiku z portfolia Axelos lze využít na základní diagnostiku stavu.

  Ale velmi užitečná je i pro identifikování a plánování oblastní pro rozvoj, kdy se lze zaměřit na nejvíce problematická místa.

  P3M3 poskytuje omezenou podobu pro rychlé (high-level) posouzení, ale nabízí také plné posouzení s výslednou certifikací vyspělosti, které je provedeno společností TAYLLORCOX jakožto AXELOS Consulting Partner.

  Co je to P3M3

  Cílová skupina

  Nová verze modelu P3M3® Maturity Model se zabývá klíčovými problémy PPM pro organizace

  Metodika P3M3® (Portfolio, Program a Project Management Maturity Model) dodává konzultantům PPM ty nejvýkonější  analytické nástroje.

  To ve výsledku znamená, že získáte mnohem lepší  schopnosti, jak pomoci organizacím při transformaci jejich aktivit v rámci projektů, programů a portfolií. Nejenom organizace ze soukromého sektoru, ale i ty z veřejné správy oceňují P3M3 model jako efektivní způsob hodnocení současné výkonnosti a zavádění plánů kontinuálního zlepšování. Mezi nejčastější zájemce o P3M3 Assesment patří:

  • Vedení organizace
  • Audit & Assurance Management
  • Procurement posuzující dodavatele
  • Projektové, programové a portfolio kanceláře
  • Management odpovědný za portfolia, programy a projekty
  • Management odpovědné za řízení a realizaci změn v rámci organizace
  Cílová skupina

  Přínosy P3M3

  Důvodů, proč použít P3M3, je spoustu. Nejvíce atraktivní je, že výstupem z auditu získáte nezávislý benchmarking organizace v oblasti řízení změn (projekty, programy a portfolia).

  Nová verze P3M3 umožňuje uživatelům analyzovat všechny klíčové aspekty projektů, programů, ale i strategických rozhodnutí na úrovni Portfolia. Díky tomu dokážete efektivněji řešit kontrolu projektů dodaných třetími stranami, chránit aktiva a majetek, vytvořený v rámci projektu a zlepšit koordinaci všech zainteresovaných stran, které mají vliv na celkový výsledek projektu.

  Ale to není vše. Čím vším vám P3M3 prospěje?
  • Dosažené úrovně lze certifikovat uznávanou P3M3 certifikací
  • Dosažené úrovně lze porovnávat s jinými organizacemi (benchmark)
  • Spolehlivě a nezávisle změří výchozí úroveň a k této úrovni lze později porovnávat dosažená měřitelná zlepšení
  • Pomáhá organizacím s rozhodnutím, jakou úroveň vyspělosti chce dosáhnout tak, aby to vyhovovalo business potřebám
  • Díky akreditačnímu procesu AXELOS je zajištěná úroveň kvality AXELOS Consulting Partner (ACP), který může vykonávat posuzování
  Přínosy P3M3

  3 MODELY. 7 PERSPEKTIV. 5 ÚROVNÍ.

  Tyto klíčové parametry P3M3 Assesmentu pomáhají konzultantům, nebo koncovým uživatelům jasně identifikovat to dobré ale i to špatné v řízení projektů, programů a portfolií. Zároveň vám tool ukáže, co je zapotřebí ke zlepšení výkonnosti a dosažení výsledků.

  3modely

  Projekty, Programy, Portfolia.

  Vyhodnocuje 3 klíčové sub modely nejenom z pohledu vyspělosti, ale systému, jako celku. Získáte tak objektvní výstupy, včetně doporučení.

  7 perspektiv

  Tvoří základ Assesmentu.

  7 perspektiv přezkoumává (ne) fungující systém z pohledu přínosů, rizik, rozpočtu a dalších měřitelných parametrů, bez kterých se manažer neobejde.

  5 úrovní

  Měřitelná vyspělost.

  Mezi hlavní metriky patří tento model, který pomáhá stanovit priority a zaměřit se na kritický místa pomocí Quick Win.

  Základní struktura P3M3 modelu

  P3M3 posuzuje vyspělost řízení projektového, programového a portfolia managementu v rámci organizace.

  P3M3 je unikátní v tom, že nesleduje jen vyspělost procesů, ale systému jako celku.  Poskytuje navíc objektivní výstupy včetně identifikace slabých a silných stránek. Umožňuje vytvořit středně / dlouhodobý plán rozvoje projektového, programového a portfolia managementu.

  P3M3 Assesment lze ušít na míru dle potřeb a priorit organizace a lze jej poskytnout více způsoby. Například lze posuzovat jen úroveň projektového managementu a to v předem domluvené "hloubce ponoru".

  P3M3 obsahuje 3 sub-modely: 1) Portfolio; 2) Programme 3) Project Management

  Základní struktura P3M3 modelu

  Každý model obsahuje 7 tzv. perspektiv

  P3M3 model se dále dělí na 7 tzv. perspektiv, která hodnotí vyspělost projektového programového a portfolio managementu v organizaci, jako dílčí i propojené celky.


  Konktérně v model P3M3 to jsou: Organizational Governance; Management Control; Benefits management; Risk Management; Stakeholder Management; Finance Management; Resource Management.

  Každý model obsahuje 7 tzv. perspektiv

  5 úrovní vyspělosti

  Na základě posouzení vyspělosti lze identifikovat silná místa resp. slabá místa, na které se organizace může dále zaměřit.  

  P3M3 model rozlišuje 5 úrovní vyspělosti (5 = nejvyšší)

  • Level 1: awareness
  • Level 2: repeatable
  • Level 3: defined
  • Level 4: managed
  • Level 5: optimized
  5 úrovní vyspělosti

  Chcete získat dárek k narozeninám?