Co je to P3O

P3O Guidance je plně kompatibilní s metodikami PRINCE2, MSP, MoPM_o_R. Její jedinečnost spočívá v tom, že funguje jako standard centrálního řízení pro popis procesů, rolí, funkcí, služeb a podpůrných činností. Pokud je vaše organizace zapojena do více než jednoho projektu, oceníte efektivní správu projektů, programů a portfolií pomocí strukturovaného přístupu Portfolio, Program and Project Offices (P3O®).

  Co je to P3O

  P3O Metodika

  Defacto žádná společnost se dnes neobejde bez projektového manažera. Projekt je však jednorázová činnost a v dnešním společenském klimatu snižování nákladů, vysokém tlaku na efektivitu a získání konkurenční výhody to již nestačí.

  Není vyjímkou řízení více projektů, které mají společný cíl (programový management). A ty vysvělepší organizace již mají vybudovanou portfolio kancelář, která určuje a definuje strategický směr a ten se následně překlápí do projektů a programů. 

  Zatímco společnosti stále vytvářejí a přinášejí do svých struktur změny, je nutné také neustále fungovat a vytvářet zisk, resp. plnit strategické cíle. Právě k tomu je určen model P3O kanceláře, která na bázi "Business as Usual" vybuduje v organizaci adekvátní strukturu, vybaví ji nástroji a technikami, které zajistí, že projektům a programům bude dávána správná priorita a vyváženost.

  Benefity

  P3O (Portfolio, Programme & Project Offices)

  Big Picture

  P3O pomáhá vidět změny ne jako izolované aktivity ale jako "big picture" změn, pomocí něhož organizace reaguje na dynamické interní i okolní prostředí.


  Strategie

  Díky P3O získáváte podklady pro správná manažerská i strategická rozhodnutí v oblasti PRINCE2 projektů a MSP programů. 


  Manažerské řízení

  Zajištění adekvátní standardizace a konzistence informací pro schvalování, zadávání a zpětné revize projektů a programů.


  Audit a revize změn

  Vyberte si jeden z vhodných modelů, který vám poskytne nezávislý pohled např. pro audity změnových aktivit.


  Konzistence informací

  P3O je defacto centrální řídící bod organizace. "Single source of truth" pro zajištění konzistentního reportingu.

  Transparentnost

  Zlepšení odpovědnosti a transparentnosti v rámci projektů a programů, ale i v rámci jejich vztahu k portfolio managementu.


  Lepší řízení rizik

  Identifikace a napomáhání řízení strategických rizik a otevřených bodů (např. kritické závislosti mezi projekty).


  Zainteresované strany

  Lepší řízení vztahů s klíčovými zainteresovanými stranami. Dokážete konfigurovat ty nejvíce vhodné, adekvátní struktury rolí a kompetencí.


  Řízení přínosů

  P3O podporuje kontinuální systematické řízení přínosů vč. zpětné revize přínosů. Zvládnete tak včas reagovat na změny a zastavit, či změnit např. projekt.

  Více o přínosech se dozvíte v manažerském úvodu

  P3O® Intro

  Approved Trainer

  Eduard Pitka

  Project & Program & Portfolio Auditor & Lead Trainer

  Autor mnoha praktických materiálů a šablon pro tyto a další metodiky z portfolia Best Management Practice - Axelos, s oceněním EXIN Platinum Partner!

  Máte specifický dotaz? Pošlete jej hned teď našim expertům. Odpovíme na ně v rámci diskuse na kurzu!

  • 2018 - P3M3 Assesor
  • 2014 - MoP Approved Trainer
  • 2010 - PRINCE2, MSP Approved Trainer
  • 2007 - Senior Project Manager / Consultant

  Chcete získat dárek k narozeninám?