Six Sigma | Black Belt

Tento intenzivní kurz pro zkušené držitele Lean Six Sigma Green Belt certifikace je zaměřen na detailní seznámení se statistickými metodami a experimenty. Účastníci kurzu musí prokázat znalost předchozích úrovní certifikace. Absolventi Six Sigma Black Belt dokonale znají filosofii, principy a procesy projektového i procesního řízení. Černý pás znamená, že jste připraven na vedení týmů, jejich podporu a správné nastavení metodiky, rolí a odpovědnosti.

Chcete porovnat s dalšími kurzy?

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Komu je určen?

Tento kurz určený pro zkušené procesní manažery, kteří chtějí posílit svou kvalifikaci Six Sigma. Kurz je nabitý zkušenostmi z procesního řízení, resp. aplikací Lean Six Sigma metodiky v rámci projektů nebo v rámci kontinuálního zlepšování společnosti a přináší tak detailní přehled pokročilých technik.

Struktura kurzu pokrývá celý cyklus zlepšování a absolventům umožní samostatně pracovat na projektech a efektivně navrhovat oblasti pro zlepšení procesů.

Nejčastější pozice absolventů

 • Senior Manažer
 • Quality Manager, Procesní Manažer, Interní Auditor
 • Vedoucí projektů, Team Leader, Výrobní a procesní inženýři
 • Všichni ti, kteří si chtějí osvojit principy a dovednosti Lean Six Sigma
Black Belt lean six sigma

Co vás kurz naučí

 • Nejproduktivnější metodiku procesního řízení
 • Zvládnete pokročilé techniky (mj. 5S, Kanban, A3, Poka Yoke)
 • Ukážeme vám, jak odhlait a eliminovat oblasti proměnlivé kvality procesů
 • Osvojíte si řízení na principu "Demingův cyklus" neustálého zlepšování (DMAIC)
 • Na připadových studiích si vyzkoušíte aplikací Six Sigma na 80% nejběžnějších problémů

Proč Black Belt Six Sigma

Black Belt školení a certifikace potvrzuje detailní znalost statistických technik potřebných k odbornému vedení optimalizačních projektů ve společnosti. Nositelé těchto certifikací jsou zárukou správné aplikace technik a postupů v projektech a poskytují konzultace Green a Yellow Belt členům v týmu.

Six Sigma prokazatelně zlepšuje kvalitu procesních výstupů tím, že identifikuje a odstraňuje příčiny defektů (chyb) ve výrobních a obchodních procesech pomocí metodiky řízení kvality

Black Belt manažeři jsou v rámci organizace ti nejvyšší experti na projektové a procesní řízení. Každý projekt Six Sigma má pod jejich záštitou metodickou sekvenci kroků a má kvantifikované finanční cíle.

V posledních letech se stále více kombinuje metodika Six Sigma se štíhlou výrobou (lean), čímž vzniká zbrusu nový přístup: Lean Six Sigma.

Black Belt Benefits

Harmonogram

První den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 10:30

Lean Six Sigma Black Belt

 • Co je projekt, 
 • Kontext s běžným provozem
 • Projektový management, řízení změn

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

 • Řízení rizik a otevřených bodů
 • Business case - odůvodněni a stanovení očekávání

12:15 – 13:15

Lunch Menu | Oběd

13:15 – 14:45

 • Řízení času, kvality a rozsahu
 • Zdroje lidské, finanční a další

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 16:30

 • Nástroje a techniky
 • Plánování a řízení progresu

16:30 – 17:00

Souhrn dne, dotazy

Druhý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 10:30

Lean Six Sigma Black

Tři tváře změn

 •  Kaizen
 • Kaikaku
 • Kakushin

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

Lean Six Sigma Black Belt

 • Lean, koncept, nástroje metody

13:15 – 14:45

Lean Six Sigma Black Belt

 • Procesní metriky

13:15 – 14:15

Lunch Menu | Oběd

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 16:30

Lean Six Sigma Black Belt

 • DMAIC x DMADV

16:30 – 17:00

Lean Six Sigma Black Belt

 • Souhrn dne, dotazy

Třetí den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 10:30

Lean Six Sigma Black Belt

 • Představení problematiky Change Management
 • Standard for Change Management©, ACMP® 
 •  Používané modely 
 •  Role a kompetence

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

Lean Six Sigma Black Belt

 • Analýza dopadů a připravenosti formy (“Evaluate Change Impact and Organizational Readiness”)
 • Identifikace potřeby změny
 • Analýza zainteresovaných stran (“Stakeholder Analysis”)

12:15 – 13:15

Lunch Menu | Oběd

13:15 – 14:45

Lean Six Sigma Black Belt

 • Vytvoření změnové strategie (“Formulate the Change Management Strategy”)

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 15:30

Lean Six Sigma Black Belt

 • Plánování (“Develop the Change Management Plan”)
 • Realizace změny (“Execute the Change Management Plan”) 
 •  Dokončení změnové aktivity (“Complete the Change Management Effort”)

16:30 – 17:00

Lean Six Sigma Black Belt

 • Souhrn dne, konzultace

Čtvrtý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 10:30

Lean Six Sigma Black Belt

 • Základní statistiky
 • Grafická analýza (nástroje)
 • SPC

Normální rozdělené pravděpodobnosti

 • Distribuční a pravděpodobnostní fce

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 12:15

Lean Six Sigma Black Belt

Korelační a regresní analýza

 •  Lineární regrese a aplikace v Six Sigma

Jiná rozdělení pravděpodobnosti

 • Spojitá
 • Diskrétní

12:15 – 13:15

Lunch Menu | Oběd

13:15 – 14:45

Lean Six Sigma Black Belt

 • Testování hypotéz, správná volba testovacího vzorku dat

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 16:30

Lean Six Sigma Black Belt

Běžně používané typy regulačních diagramů  

 • Excel
 • Minitab

Minitab - základní použití

 • Grafy
 • Základní statistika

Experimenty

16:30 – 17:00

Lean Six Sigma Black Belt

 • Závěr dne, dotazy

Pátý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 10:30

Lean Six Sigma Black Belt

 • Leadership

10:30 – 10:45

Coffee break

10:40 – 12:15

Lean Six Sigma Black Belt

 • Six Sigma týmy, facilitační techniky

12:15 – 13:15

Oběd | Lunch Menu

13:15 – 14:45

Lean Six Sigma Black Belt

 • Příprava na test

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 17:00

Lean Six Sigma Black Belt

 • Certifikace

Kurz je organizován podle jednotlivých fází Demingova cyklu a obsahuje mnoho praktických cvičení a výpočtů.

Kandidáti, kteří se účastní kurzu formou virtuální třídy, absolvují certifikační zkoušku rovněž online.

 • Délka bloku 90 minut
 • Vyučovacích hodin 40 hodin
 • Občerstvení Ano
 • Zkouška Ano (zkouška + case study)
 • Předpoklady
  • Znalost Six Sigma
  • Absolvovaná certifikace Six Sigma | Green Belt
  • Min. 1 zpracovaný projekt dle metodiky DMAIC

Trainers

Petra Šimůnková

Certifikovaná trenérka v úrovni Lean Six Sigma Black Belt. Přestože patří věkově k mladším trenérům, zkušenostmi jde o profesionální senior konzultantku. Vypracovala se ve výrobních společnostech až na Six Sigma Manažerku. Její odpovědnosti bylo zvyšování kvality, výkonnosti v procesech, hlídání rizik při současném snižování nákladů zejmémna díky efektivnějším postupům a eliminace plýtvání. 

Absolventka Západočeské univerzity v Plzni, Fakulta strojní, obor Průmyslové inženýrství a management. Pracuje na projektech jako "Product Engineer" a Lean Manager. Právě zde využívá metodiku a techniky Lean Six Sigma.

 • Zabezpečování jakosti
 • Lean transformace v praxi
 • Štíhlá výroba x projektový management
 • 5 S, Plýtvání, Motivace, zlepšování procesů

Six Sigma aplikace

To musíte mít! | Six Sigma mobile app

Stáhněte si do mobilu svoji aplikaci dřív, než přijdete na kurz

Bezplatná mobilní aplikace pro manažery. Výkladový a překladový slovník, auditní nástroj.

Kromě auditního nástroje pro ochranu osobních údajů zde využijete konsolidované termíny a definice tisíců manažerských výrazů v oblasti řízení projektůprogramůportfoliarizikenterprise architekturybezpečnosti a ochrany osobních údajů a dalších:

 • PRINCE2®, MSP®, MoP®
 • MoR®, ISMS, GDPR, ZokB
 • TOGAF, ArchiMate, ITIL &  ITSM a mnoho dalších

iOS, Android slovník >

Six Sigma aplikace

Jak nás hodnotí

Excelentní hodnocení od 150 hodnotících

V čem jsou naše reference výjimečné? Nejsou to jednorázové akce. K nám se lidé vrací rádi a nezavírají před námi dveře.

 • Martin D.
 • 17.01.23
 • ALSTOM Transport Deutschland GmbH odštěpný závod České republiky

Super spolupráce a vystupování, vše hodnotím na výbornou.

 • Josef B.
 • 17.01.23
 • ALSTOM Transport Deutschland GmbH odštěpný závod České republiky

Profesionální přístup, prospěšná konzultace strategie a návrhů na zlepšení.

 • Egor S.
 • 07.10.22
 • Český statistický úřad

Naprosto výborný kurz.

 • GDPR Anonymizováno
 • 07.10.22

Velmi dobrý kurz s příklady z praxe.

 • Jiří K.
 • 07.10.22
 • Český statistický úřad

Výborný kurz. Látka byla podána srozumitelnou formou s příklady z praxe, které byly přínosem.

Podívejte se na úplný seznam referenčních klientů, kteří na nás nedají dopustit.

Vaše hodnocení
*****

Nejste si jisti, zda je tento kurz pro vás?

Zavolejte nám a my vám poradíme.

Jsme vám k dispozici na telefonním čísle +420 222 553 101 vždy od pondělí do pátku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hvězdičkou jsou povinné

Chcete získat dárek k narozeninám?