CISO

Chief Information Security Officer

Osoba odpovědná za zabezpečení informací v rámci podniku.


CISO

Chief Information Security Officer

The person in charge of information security within the enterprise.

Použito v metodice