COBIT

Kontrolní cíle pro informace a související technologie

Rámec pro dobrou praxi, který vytvořilo mezinárodní profesní sdružení ISACA pro řízení informačních technologií (IT) a správu IT.


COBIT

Control Objectives for Information and Related Technologies

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) is a good-practice framework created by international professional association ISACA for information technology (IT) management and IT governance.

Použito v metodice