DAC

Diskrétní řízení přístupu

Prostředek omezující přístup k objektům na základě identity subjektů a nebo skupin, ke kterým patří.


DAC

Discretionary Access Control

A means of restricting access to objects based on the identity of subjects and/or groups to which they belong.

Použito v metodice