EVA

Ekonomická přidaná hodnota

Technika vyvinutá G. Bennettem Stewartem III a registrovaná poradenskou firmou Stern, Stewart, v níž výkon podnikové kapitálové základny (včetně odpisovaných investic, jako je školení, výzkum a vývoj) a tradiční kapitálové investice, jako je fyzická majetek a zařízení jsou měřeny podle toho, co by akcionáři mohli získat jinde.

Použito v metodice