Final

Úřad finančních služeb

Příznak nastavený v paketu, který označuje, že tento paket je konečným datovým paktem přenosu.


Final

FINancial Services Authority

A flag set in a packet to indicate that this packet is the final data packet of the transmission.

Použito v metodice