Finanční audit

Audit určený ke stanovení přesnosti finančních záznamů a informací.


Financial audit

An audit designed to determine the accuracy of financial records and information.

Použito v metodice