Finanční systém

Finanční systém, který stanoví prostředky pro převod peněz mezi dodavatele a uživatele finančních prostředků, obvykle výměnou debetních prostředků nebo úvěrů mezi bankami nebo finančními institucemi.


Payment System

A financial system that establishes the means for transferring money between suppliers and users of funds, ordinarily by exchanging debits or credits between banks or financial institutions.

Použito v metodice