Hybridní řízení aplikací

Skládá se z kombinace ručních a automatizovaných činností, z nichž všechny musí fungovat, aby byla kontrola účinná.


Hybrid Application controls

Consist of a combination of manual and automated activities, all of which must operate for the control to be effective.

Použito v metodice