ISDN

Digitální síť integrovaných služeb

Veřejná digitální telekomunikační síť typu end-to-end se signalizačními, spínacími a přenosovými funkcemi podporujícími širokou škálu služeb, ke kterým přistupují standardizovaná rozhraní s integrovaným řízením zákazníků.


ISDN

Integrated services digital network

A public end‐to‐end digital telecommunications network with signaling, switching and transport capabilities supporting a wide range of service accessed by standardized interfaces with integrated customer control.

Použito v metodice