Kontrola šarží

Kontroly správnosti zabudované v systémech zpracování dat a aplikované na dávky vstupních dat, zejména ve fázi přípravy dat.

Použito v metodice