Kontrola šarží

Kontroly správnosti zabudované v systémech zpracování dat a aplikované na dávky vstupních dat, zejména ve fázi přípravy dat.


Batch Control

Correctness checks built into data processing systems and applied to batches of input data, particularly in the data preparation stage.

Použito v metodice