Majitel

Osoba nebo skupina, která vlastní nebo disponuje právy a povinnostmi podniku, účetní jednotky nebo aktiva.


Owner

Individual or group that holds or possesses the rights of and the responsibilities for an enterprise, entity or asset.

Použito v metodice