Malware

Krátký popis škodlivého softwaru. Navrženy k infiltrování, poškození nebo získávání informací z počítačového systému bez souhlasu vlastníka.


Malware

Short for malicious software. Designed to infiltrate, damage or obtain information from a computer system without the owner’s consent.

Použito v metodice