MIS

Manažerský informační systém

Organizovaná shromáždění zdrojů a postupů potřebných k shromažďování, zpracování a distribuci údajů pro použití při rozhodování.

Použito v metodice