MIS

Manažerský informační systém

Organizovaná shromáždění zdrojů a postupů potřebných k shromažďování, zpracování a distribuci údajů pro použití při rozhodování.


MIS

Management information system

An organized assembly of resources and procedures required to collect, process and distribute data for use in decision making.

Použito v metodice