MTO

Maximální přípustné výpadky

Maximální doba, kterou může podnik podporovat zpracování v alternativním režimu.

Použito v metodice