MTO

Maximální přípustné výpadky

Maximální doba, kterou může podnik podporovat zpracování v alternativním režimu.


MTO

Maximum Tolerable Outages

Maximum time that an enterprise can support processing in alternate mode.

Použito v metodice