Odolnost

Schopnost systému nebo sítě odolat selhání nebo se rychle zotavit z jakéhokoli narušení, obvykle s minimálním rozpoznatelným účinkem.


Resilience

The ability of a system or network to resist failure or to recover quickly from any disruption, usually with minimal recognizable effect.

Použito v metodice