OOAD

Objektově orientovaná analýza a návrh

Objektově orientovaná analýza a návrh (OOAD) je populární technický přístup pro analýzu a návrh aplikace, systému nebo podnikání aplikací objektově orientovaného programování a také pomocí vizuálního modelování po celou dobu vývoje životního cyklu, aby se podpořila lepší komunikace mezi účastníky a kvalitní produkt.


OOAD

Object‐Oriented analsys and design

Object-oriented analysis and design (OOAD) is a popular technical approach for analyzing and designing an application, system, or business by applying object-oriented programming, as well as using visual modeling throughout the developmentlife cycles to foster better stakeholder communication and product quality.

Použito v metodice