Přepínače vrstvy 2

Zařízení na úrovni datového propojení, která mohou rozdělovat a propojovat segmenty sítě a pomáhat snižovat kolizní domény v sítích založených na síti Ethernet.


Layer 2 switches

Data link level devices that can divide and interconnect network segments and help to reduce collision domains in Ethernet‐based networks.

Použito v metodice