Program

Strukturované seskupení vzájemně závislých projektů, které jsou nezbytné a dostatečné k dosažení požadovaných obchodních výsledků a vytváření hodnot.

Tyto projekty mohou mimo jiné zahrnovat změny v povaze podnikání, obchodních procesů a práce vykonávané lidmi, jakož i kompetence potřebné k provedení práce, technologie umožňující a organizační struktury.


Program

A structured grouping of interdependent projects that is both necessary and sufficient to achieve a desired business outcome and create value.

These projects could include, but are not limited to, changes in the nature of the business, business processes and the work performed by people as well as the competencies required to carry out the work, the enabling technology, and the organizational structure.

Použito v metodice