SDLC

Životní cyklus vývoje systému

Fáze nasazené při vývoji nebo pořízení softwarového systému.


SDLC

System development life cycle

The phases deployed in the development or acquisition of a software system.

Použito v metodice