Smart Card

Malé elektronické zařízení, které obsahuje elektronickou paměť a případně zabudovaný integrovaný obvod.


Smart Card

A small electronic device that contains electronic memory, and possibly an embedded integrated circuit.

Použito v metodice