Spyware

Software, jehož účelem je sledovat akce uživatelů počítače (např. Navštívené webové stránky) a oznamovat tyto akce třetí osobě bez informovaného souhlasu vlastníka tohoto stroje nebo oprávněného uživatele.


Spyware

Software whose purpose is to monitor a computer user’s actions (e.g., web sites visited) and report these actions to a third party, without the informed consent of that machine’s owner or legitimate user.

Použito v metodice