WWW

Celosvětová Síť

Podsítě sítě Internet, pomocí které se vyměňují informace prostřednictvím textu, grafiky, zvuku a videa.


WWW

World Wide Web

A sub network of the Internet through which information is exchanged by text, graphics, audio and video.

Použito v metodice