WWW

Celosvětová Síť

Podsítě sítě Internet, pomocí které se vyměňují informace prostřednictvím textu, grafiky, zvuku a videa.

Použito v metodice