Zpětné zúčtování

Přerozdělení výdajů do jednotek v rámci společnosti, která jim vznikla.


Chargeback

The redistribution of expenditures to the units within a company that gave rise to them.

Použito v metodice