Bit

Skončení termínu Binary Digit. Nejmenší jednotka informací v binárním systému notace.


Bit

A contraction of the term Binary Digit. The smallest unit of information in a binary system of notation.

Použito v metodice