Capec

Vyčíslení a třídění společného útoku

Katalog útoků jako "abstrakční mechanismus, který pomáhá popsat, jak se útok na zranitelné systémy nebo sítě provádí", publikoval MITER Corporation.


Capec

Common Attack Pattern Enumeration and Classification

A catalogue of attack patterns as “an abstraction mechanism for helping describe how an attack against vulnerable systems or networks is executed” published by the MITRE Corporation.

Použito v metodice