Comsec Incident

Výskyt, který potenciálně ohrožuje bezpečnost materiálu COMSEC nebo bezpečný elektrický přenos národních bezpečnostních informací nebo informací řízených 10 USC.


Comsec Incident

Occurrence that potentially jeopardizes the security of COMSEC material or the secure electrical transmission of national security information or information governed by 10 U.S.C.

Použito v metodice