Comsec Materiál

Položka navržená pro zabezpečení nebo ověřování telekomunikací. Materiál COMSEC zahrnuje mimo jiné klíč, zařízení, dokumenty, firmware nebo software, který ztělesňuje nebo popisuje kryptografickou logiku a další položky, které provádějí funkce COMSEC.


Comsec Material

Item designed to secure or authenticate telecommunications. COMSEC material includes, but is not limited to key, equipment, devices, documents, firmware, or software that embodies or describes cryptographic logic and other items that perform COMSEC functions.

Použito v metodice