Data Server

Počítač nebo program, který poskytuje ostatním počítačům přístup ke sdíleným souborům v síti.


Data Server

A computer or program that provides other computers with access to shared files over a network.

Použito v metodice