HTTPS

Hypertextový, bezpečný, přenosový protokol

Protokol pro přístup k zabezpečenému web serveru, kdy jsou všechna přenášená data šifrována.


HTTPS

Hypertext Transfer Protocol Secure

A protocol for accessing a secure web server, whereby all data transferred are encrypted.

Použito v metodice