IEEE 802.11

Skupina specifikací vyvinutých Ústavem elektrotechnických a elektronických inženýrů (IEEE) pro bezdrátovou technologii lokální sítě (WLAN). 802.11 specifikuje bezdrátové rozhraní mezi bezdrátovým klientem a základnovou stanicí nebo mezi dvěma bezdrátovými klienty.

Použito v metodice