IEEE 802.11

Skupina specifikací vyvinutých Ústavem elektrotechnických a elektronických inženýrů (IEEE) pro bezdrátovou technologii lokální sítě (WLAN). 802.11 specifikuje bezdrátové rozhraní mezi bezdrátovým klientem a základnovou stanicí nebo mezi dvěma bezdrátovými klienty.


IEEE 802.11

A family of specifications developed by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) for wireless local area network (WLAN) technology. 802.11 specifies an over-the-air interface between a wireless client and a base station or between two wireless clients.

Použito v metodice