Jednoduché klíčování

Prostředky distribuce klíčů do více místních kryptografických zařízení nebo zařízení z jediného výplňového bodu.

Použito v metodice