Jednoduché klíčování

Prostředky distribuce klíčů do více místních kryptografických zařízení nebo zařízení z jediného výplňového bodu.


Single Point Keying

Means of distributing key to multiple, local crypto equipment or devices from a single fill point.

Použito v metodice