Kód detekce chyb

Kód vypočtený z dat a sestávající z redundantních bitů informací určených k odhalení neúmyslných změn v datech, nikoli však správných.


Error Detection Code

A code computed from data and comprised of redundant bits of information designed to detect, but not correct, unintentional changes in the data.

Použito v metodice