PIV Card

Karta ověření osobní identity

Karta PIV je federální čipová karta Spojených států, která obsahuje potřebná data, která umožňují držiteli karty přístup k federálním zařízením a informačním systémům a zajišťují odpovídající úroveň zabezpečení pro všechny použitelné federální aplikace.


PIV Card

Personal Identity Verification Card

Physical artifact (e.g., identity card, “smart” card) issued to an individual that contains stored identity credentials (e.g., photograph, cryptographic keys, digitized fingerprint representation, etc.) such that a claimed identity of the cardholder may be verified against the stored credentials by another person (human-readable and verifiable) or an automated process (computer-readable and verifiable).

Použito v metodice