PIV Card

Karta ověření osobní identity

Karta PIV je federální čipová karta Spojených států, která obsahuje potřebná data, která umožňují držiteli karty přístup k federálním zařízením a informačním systémům a zajišťují odpovídající úroveň zabezpečení pro všechny použitelné federální aplikace.

Použito v metodice