Principal

Účetní jednotka, jejíž totožnost může být ověřena.


Principal

An entity whose identity can be authenticated.

Použito v metodice