Redundantní web

Strategie obnovy zahrnující duplikaci klíčových komponent IT, včetně dat nebo jiných klíčových obchodních procesů, čímž dochází k rychlé obnově.


Redundant Site

A recovery strategy involving the duplication of key IT components, including data or other key business processes, whereby fast recovery can take place.

Použito v metodice