Suite A

Specifická sada klasifikovaných kryptografických algoritmů používaných pro ochranu některých kategorií omezených informací důležitých pro mise.


Suite A

A specific set of classified cryptographic algorithms used for the protection of some categories of restricted mission-critical information.

Použito v metodice