Superencryption

Proces šifrování informací. Vyskytuje se, když je zpráva, šifrovaná off-line, přenášena přes zabezpečený on-line obvod nebo když je informace šifrována původcem multiplexována na komunikační kmen, který je pak šifrován hromadně.


Superencryption

Process of encrypting encrypted information. Occurs when a message, encrypted off-line, is transmitted over a secured, online circuit, or when information encrypted by the originator is multiplexed onto a communications trunk, which is then bulk encrypted.

Použito v metodice