Systém

Guard

Mechanismus omezující výměnu informací mezi informačními systémy nebo subsystémy.


System

Guard

A mechanism limiting the exchange of information between information systems or subsystems.

Použito v metodice