Systémový indikátor

Symbol nebo skupina symbolů v off-line šifrované zprávě identifikující konkrétní kryptosystém nebo klíč použitý v šifrování.


System Indicator

Symbol or group of symbols in an off-line encrypted message identifying the specific cryptosystem or key used in the encryption.

Použito v metodice