Systémový indikátor

Symbol nebo skupina symbolů v off-line šifrované zprávě identifikující konkrétní kryptosystém nebo klíč použitý v šifrování.

Použito v metodice