Testování a vyhodnocování softwarového systému

Proces, který plánuje, rozvíjí a dokumentuje kvalitativní / kvantitativní demonstraci plnění všech základních funkčních výkonnostních, provozních a rozhraní požadavků.

Použito v metodice