Útlum

Snížení síly signálu během přenosu.


Attenuation

Reduction of signal strength during transmission.

Použito v metodice