Web Server

Použití modelu klientského serveru a protokolu HTTP (HyperText Transfer Protocol) na webu World Wide Web je program, který uživatelům poskytuje webové stránky.


Web Server

Using the client-server model and the World Wide Web's HyperText Transfer Protocol (HTTP), Web Server is a software program that serves web pages to users.

Použito v metodice