eSCM-CL

Model způsobilosti využití elektronických zdrojů pro klientské organizace

Rámec pro pomoc organizacím při jejich analýze a rozhodování o modelech a strategiích poskytování zdrojů. Vyvinula ji Carnegie Mellonova univerzita v USA.


eSCM-CL

eSourcing Capability Model for Client Organizations

A framework to help organizations in their analysis and decision- making on service sourcing models and strategies. It was developed by Carnegie Mellon University in the US.

Použito v metodice