eSCM-CL

eSourcing Capability Model for Client Organizations

Rámec pro pomoc organizacím při jejich analýze a rozhodování o modelech a strategiích poskytování zdrojů. Vyvinula ji Carnegie Mellonova univerzita v USA.

Použito v metodice