ISO/IEC 27001

Mezinárodní specifikace pro správu bezpečnosti informací. Odpovídajícím kodexem praxe je ISO / IEC 27002.

Použito v metodice