Model

Reprezentace systému, procesu, služby IT, položky konfigurace apod., Které slouží k pochopení nebo předvídání budoucího chování.


Model

A representation of a system, process, IT service, configuration item etc. that is used to help understand or predict future behaviour.

Použito v metodice