TO

Technické pozorování

Technika používaná při zlepšování služeb, při vyšetřování problémů a při řízení dostupnosti. Pracovníci technické podpory se setkávají, aby sledovali chování a výkonnost služby IT a navrhli zlepšení.


TO

Technical observation

A technique used in service improvement, problem investigation and availability management. Technical support staff meet to monitor the behaviour and performance of an IT service and make recommendations for improvement.

Použito v metodice