AP

Bezdrátový přístupový bod

Zařízení, které umožňuje bezdrátovému komunikačnímu zařízení připojení na bezdrátovou síť. Obvykle spojeno s pevnou sítí, může předávat data po síti mezi bezdrátovými a pevnými zařízeními.


AP

Wireless Access Point

A device that allows a wireless communication device to connect to a wireless network. Usually connected to a fixed network, it can pass data over the network between wireless and fixed devices.

Použito v metodice